Tält- och ställplatser

Olika valmöjligheter

Ställplatser

Ställplatserna är på gräs, lite mindre än vanlig campingplats och med el. Tömning/påfyllning ingår samt tillgång till dusch, WC, tvätt & kök. Under juli månad har vi även ställplatser med el på Korsavads Idrottscentra där dusch, toa, disk och tömning/påfyllning ingår.

 

Flygfotografi över ställplatserna på Tobisviks Camping

Tältplatser

Tältplatserna på gräs är i områdena vid lekplatsen och Golfen.

 

Önskas tält med el bokas detta som ordinarie campingplats.

Tobisviks Camping @ Instagram

Följ oss på instagram för att ta del av vår händelserika vardag!