Hoppa till huvudinnehållet

Campingkarta

Karta över området vid Tobisviks camping

Campingkarta

På vår campingkarta är alla campingplatser och stugor utmärkta med nummer.

De olika färgerna illustrera olika områden. Alla platser, oavsett färg har snarlik storlek och tillgång till el vid varje tomt.
Med undantag de röda har egen va/el. Vattenposter finns utplacerade på området. (se kartan)

Du kan ladda ner originalet av kartan för att se samtliga detaljer. Obs! Se kartan som en översikt. Kartan är ej skalenlig.

Klicka här för att ladda ner kartan.

Tobisviks Camping @ Instagram

Följ oss på instagram för att ta del av vår händelserika vardag!